АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА
Нийтэлсэн: 2021-01-13
Засаг даргын зөвлөл ээлжит хуралдаанаа хийлээ. Хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэв. Хурлын эхэнд зөвлөлийн гишүүд Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүгнэлттэй танилцаж санал солилцлоо. Үргэлжлээд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн биелэлтийн тайланг сонсож, авах арга хэмжээг хэлэлцэв.
Мөн “Аймгийн аварга малчин өрх”, “Аймгийн аварга саальчин”, “Аймгийн аварга фермер”, “Аймгийн аварга тариаланч, тариаланч хамт олныг шалгаруулах” журмыг шинэчлэн батлуулахаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс журмын төслийг танилцуулж, зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан саналыг тусган, сумдад хүргүүлэхээр боллоо.