ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖИЛЧДЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА
Нийтэлсэн: 2021-03-31
Олон улсын эмч нарын баярын өдрийг тохиолдуулан салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ажилтан, мэргэжилтнүүдийг шагнаж урамшууллаа.
Энэ үеэр аймгийн Засаг дарга Д.Золжаргал: “-Цар тахлын хүнд нөхцөлд тэргүүн шугаманд ажиллаж, нойр хоолоо умартан өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэн ажиллаж буй та нартаа баярлаж, бахархах сэтгэл төрж байна. Та бүхний ачаар сайн цаг удахгүй ирж, нутаг орон маань эрүүл ногоон бүс болно гэдэгт итгэлтэй байна.” хэмээн онцолж, АОК- оос Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдад амин дэмийн багц бүтээгдэхүүн хүргүүлснийг гардуулан өглөө.
Аймгийн хүндэт тэмдгээр Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Дуламсүрэн, ӨҮЭМ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Адъяасүрэн, Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга Д.Алтантуяа нарыг тус тус шагнав.
Мөн аймгийн Засаг даргын Жуух бичгээр Орчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ариунтуяа, Эрүүл мэндийн мэдээ мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн З.Оюунгэрэл нар шагнуулсан юм.
Олон улсын эмч нарын баярын өдрийг тохиолдуулан салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ажилтан, мэргэжилтнүүдийг шагнаж урамшууллаа.
Энэ үеэр аймгийн Засаг дарга Д.Золжаргал: “-Цар тахлын хүнд нөхцөлд тэргүүн шугаманд ажиллаж, нойр хоолоо умартан өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэн ажиллаж буй та нартаа баярлаж, бахархах сэтгэл төрж байна. Та бүхний ачаар сайн цаг удахгүй ирж, нутаг орон маань эрүүл ногоон бүс болно гэдэгт итгэлтэй байна.” хэмээн онцолж, АОК- оос Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдад амин дэмийн багц бүтээгдэхүүн хүргүүлснийг гардуулан өглөө.
Аймгийн хүндэт тэмдгээр Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Дуламсүрэн, ӨҮЭМ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Адъяасүрэн, Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга Д.Алтантуяа нарыг тус тус шагнав.
Мөн аймгийн Засаг даргын Жуух бичгээр Орчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ариунтуяа, Эрүүл мэндийн мэдээ мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн З.Оюунгэрэл нар шагнуулсан юм
Олон улсын эмч нарын баярын өдрийг тохиолдуулан салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ажилтан, мэргэжилтнүүдийг шагнаж урамшууллаа.
Энэ үеэр аймгийн Засаг дарга Д.Золжаргал: “-Цар тахлын хүнд нөхцөлд тэргүүн шугаманд ажиллаж, нойр хоолоо умартан өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэн ажиллаж буй та нартаа баярлаж, бахархах сэтгэл төрж байна. Та бүхний ачаар сайн цаг удахгүй ирж, нутаг орон маань эрүүл ногоон бүс болно гэдэгт итгэлтэй байна.” хэмээн онцолж, АОК- оос Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдад амин дэмийн багц бүтээгдэхүүн хүргүүлснийг гардуулан өглөө.
Аймгийн хүндэт тэмдгээр Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Дуламсүрэн, ӨҮЭМ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Адъяасүрэн, Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга Д.Алтантуяа нарыг тус тус шагнав.
Мөн аймгийн Засаг даргын Жуух бичгээр Орчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ариунтуяа, Эрүүл мэндийн мэдээ мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн З.Оюунгэрэл нар шагнуулсан юм.