ДАХИН ТУСГАЙ ЭМНЭЛЭГ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
Нийтэлсэн: 2021-03-30
Аймгийн Онцгой Комиссийн дарга Д.Золжаргал, Шуурхай штабын дарга В.Мөнхбат, Аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Д.Эрдэнэбаатар нар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газарт ажиллалаа. Цаашид нөхцөл байдлаас хамааран бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс Ковидын тусгай эмнэлэг байгуулах талаар хэлэлцэж, нүүлгэн шилжүүлэх ажилтай газар дээр нь танилцлаа.
Эхний ээлжинд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хоёр давхарт байрлах Захиргаа, удирдлагын хэлтэс болон Амбулаторийн тасгийг Эрүүл мэндийн газрын байрлуу шилжүүлж, халдвартын тусгай эмнэлэг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
Эрүүл мэндийн газрыг “Эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн боловсролын төв”-рүү шилжүүлэхээр боллоо.
Аймгийн Онцгой Комиссийн дарга Д.Золжаргал, Шуурхай штабын дарга В.Мөнхбат, Аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Д.Эрдэнэбаатар нар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газарт ажиллалаа. Цаашид нөхцөл байдлаас хамааран бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс Ковидын тусгай эмнэлэг байгуулах талаар хэлэлцэж, нүүлгэн шилжүүлэх ажилтай газар дээр нь танилцлаа.
Эхний ээлжинд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хоёр давхарт байрлах Захиргаа, удирдлагын хэлтэс болон Амбулаторийн тасгийг Эрүүл мэндийн газрын байрлуу шилжүүлж, халдвартын тусгай эмнэлэг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
Эрүүл мэндийн газрыг “Эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн боловсролын төв”-рүү шилжүүлэхээр боллоо.
Аймгийн Онцгой Комиссийн дарга Д.Золжаргал, Шуурхай штабын дарга В.Мөнхбат, Аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Д.Эрдэнэбаатар нар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газарт ажиллалаа. Цаашид нөхцөл байдлаас хамааран бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс Ковидын тусгай эмнэлэг байгуулах талаар хэлэлцэж, нүүлгэн шилжүүлэх ажилтай газар дээр нь танилцлаа.
Эхний ээлжинд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хоёр давхарт байрлах Захиргаа, удирдлагын хэлтэс болон Амбулаторийн тасгийг Эрүүл мэндийн газрын байрлуу шилжүүлж, халдвартын тусгай эмнэлэг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
Эрүүл мэндийн газрыг “Эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн боловсролын төв”-рүү шилжүүлэхээр боллоо.