ЗАСАГ ДАРГА Д.ЗОЛЖАРГАЛ СУМДЫН ЦАРЦСАН БАРИЛГУУДЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАЖ, ШААРДЛАГАТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ АЖИЛЛАЛАА
Нийтэлсэн: 2021-01-07
Өнгөрсөн хугацаанд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Цахир суманд Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, Хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөл, сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажлууд явагдаж байгаа боловч, гүйцэтгэлийн ажил түр зогссон байдалтай байна.
Цахир сумын Эрүүл мэндийн төвийн хувьд 2019 онд улсын төсвийн 1 тэрбум 440.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 ортой эмнэлгийн шинэ барилгын ажлыг эхлүүлсэн боловч барилгын гүйцэтгэл үргэлжилж байх хугацаанд цууралт өгчээ. Одоогоор барилгын ажил бүрэн зогсжээ.
Засаг дарга Д.Золжаргал Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга Ч.Отгонжаргал нар хамтран дээрх барилгын явцад хяналт шалгалт хийж, цууралтын шалтгаан нөхцөл байдлыг тодруулах шинжилгээ авч, тодорхой шийдэлд хүрэхийг албаны мэргэжилтэн, алба хаагч нарт үүрэг болгов.
Түүнчлэн томилолтын хүрээнд Цахир сумын хуучин Эрүүл мэндийн төвийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. Уг барилга нь сүүлийн есөн жилд шаардлага хангахгүй, дээрх шалтгааны улмаас дулаан алдалт ихтэй, хүйтний улиралд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэхэд хүндрэлтэй тул яаралтай эмнэлгийн байрыг шилжүүлэх шийдвэр гаргаж, холбогдох албаны хүмүүст үүрэг өгөв.
Мөн Цахир сумын Соёлын төв болон Хангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгууд газрын цэвдгээс үүдэлтэйгээр цонх, хаалга, ханаараа цуурч чанарын шаардлага хангах боломжгүй болоод байна.